Kinh doanh ban buon

Đặt Hàng Online Ship Hàng Trên Toàn Quốc Với Dịch Vụ Nhanh Nhất

Chi tiết
ADAPTER TOSHIBA 15V
Input:220V - Output:15V 3A-4A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER TOSHIBA 15V
Input:220V - Output:15V 5A-6A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER TOSHIBA 19V
Input:220V - Output:19V 3.42A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER TOSHIBA 19V
Input:220V - Output:19V 3.95A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 450.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER IBM 16V
Input:220V - Output:16V 4.5A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER IBM 19V
Input:220V - Output:19V 4.2A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER IBM 20V
Input:220V - Output:20V - 4.5S
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 450.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER LENOVO 19V
Input:220V - Output:19V 3.42A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER LENOVO 20V
Input:220V - Output:20V 3.25
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER LENOVO 20V
Input:220V - Output:20V - 2A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER HP Mini 19V
Input:220V - Output:19V -1.58A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER HP 18.5V
Input:220V -Output:18.5V -3.5S
Bảo hành 12T -Chân Thường
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER HP 18.5V
Input:220V -Output:18.5V -3.5S
Bảo hành 12T -Chân Kim
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER HP 19V
Input:220V - Output:19V -4.74A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER DELL 19V
Input:220V - Output:19V -1.58A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER DELL 20V
Input:220V - Output:20V -3.5A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 480.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER DELL 20V
Input:220V - Output:20V -4.62A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 480.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER DELL 19.5V
Input:220V -Output:19.5V -4.74A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 480.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER ACER 19V
Input:220V - Output:19V-34.2A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER ACER 19V
Input:220V - Output:19V-4.74A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER SONY 10.5V
Input:220V - Output:15V 1.9A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER SONY 16V
Input:220V -Output:16V-3.75/4A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 370.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER SONY 19.5V
Input:220V -Output:19.5V-4.1A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER SONY 19.5V
Input:220V -Output:19.5V-4.7A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 420.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER MAN HINH LCD 12V
Input:220V -Output:12V-3A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 250.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER MAN HINH LCD 12V
Input:220V -Output:12V-3A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 250.000 VND
Đặt mua
Chi tiết
ADAPTER AZUS Mini 9.5-12V
Input:220V -Output:2.5A-3A
Bảo hành 12 Tháng
Giá: 350.000 VND
Đặt mua
x
Lưu ý: Đăng nhập tài khoản để xem được giá buôn     User: Pass:

DM Sản Phẩm